Úvod Čo je voda
z vodovodu?
Prečo piť vodu
z vodovodu?
Vieš že ... Súťaž
2009/2010
Stiahni si
do mobilu
Zaujímavé :) TV Spot Obrázky Chceš sa
niečo opýtať?
Klub priateľov
vody z vodovodu
Foto
SÚŤAŽ

Untitled Document
Vieš že....

22. marca je Svetový deň vody?
Valné zhromaždenie OSN v roku 1992 v Rio de Janeire vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Od roku 1993 si ho pripomíname u nás i na celom svete.

Napriek tomu, že pitná voda je jedným zo základných ľudských práv, od roku 2006 aj oficiálne, milióny ľudí vo svete nemajú prístup k pitnej vode a k základným hygienickým zariadeniam.

22. marec je aj pre Teba jedinečnou príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a uvedomiť si, aká je pre nás vzácna.

Biele zafarbenie vody

Ak naleješ vodu z vodovodu do pohára a je biela, nezľakni sa, to spôsobil len vzduch. Chvíľu počkaj, hneď bude zasa čistá
a môžeš ju bez obáv piť.

Biele zafarbenie vody je spôsobené nasýtením vody vzduchom. Pri kontakte studenej vody z verejného vodovodu s teplejšími vnútornými rozvodmi vo Vašom dome alebo pri opravách vodovodného potrubia, keď sa do siete dostane vzduch, vzniká množstvo drobných bubliniek rozptýlených vo vode, ktoré vytvárajú dojem bielej farby.

Hrdzavé zafarbenie

Stalo sa u Vás doma, že z vodovodu tiekla odrazu červená až hrdzavá voda?

Zafarbenie vody spôsobujú častice oxidu železa, ktoré vznikajú koróziou (hrdzavením) vnútorných stien vodovodného potrubia, ktorým sa dostáva voda priamo do vodovodného kohútika k Vám domov. Tieto častice sa za normálnych okolností usadzujú na stenách potrubia. Pri zvýšení prietoku vody, pri opravách alebo údržbe rozvodných sietí a pod., sa častice oxidu železa môžu uvoľniť do dodávanej pitnej vody a spôsobiť tak jej sfarbenie.

Ani hnedé sfarbenie vody spôsobené zvýšeným obsahom železa nemôže ohroziť Tvoje zdravie. Môže zmeniť len vzhľad a chuť pitnej vody.

Aby u Vás doma opäť tiekla priezračná, čistá voda, stačí ju nechať chvíľu odtiecť. Pokiaľ by sa Ti však zdalo, že hrdzavo sfarbená voda tečie príliš dlho, alebo že sa tento jav opakuje príliš často, mali by Tvoji rodičia kontaktovať pracovníkov vodárenskej spoločnosti.

Vieš že...

chlór v pitnej vode nespôsobuje jej biele zafarbenie a do pitnej vody je pridávaný v takom malom množstve, že v žiadnom prípade nemôže ohroziť Tvoje zdravie?

Ty už teraz presne vieš, čo spôsobuje biele zafarbenie vody, niektorí Tvoji kamaráti si však stále myslia, že to spôsobuje chlór
v pitnej vode. Nie je to však pravda.

Chlórovanie je hlavnou metódou dezinfekcie, ktorá sa používa už viac ako 50 rokov na celom svete. Je veľmi účinné v boji proti množeniu škodlivých baktérií vo vode. Ako jednu z najbezpečnejších metód dezinfekcie ju odporúča Svetová zdravotnícka organizácia WHO.

Voda opúšťa úpravňu vody vo výbornej bakteriologickej kvalite a obsahuje len minerálne látky potrebné pre Tvoje zdravie, najmä soľ a minerály. Aby takto kvalitná voda pritiekla až do Vašich vodovodných kohútikov a aby bolo zabránené akémukoľvek nebezpečenstvu náhodného znečistenia, je potrebné pridať do upravenej vody chlór.
Do vodárensky upravenej vody sa dávkuje také malé množstvo chlóru, aby si to nepocítil v chuti, ani v zápachu pitnej vody
Chlór je navyše prchavá látka, ktorá z vody napustenej do pohára, alebo do inej otvorenej nádoby, po krátkom čase vyprchá.

Tak na zdravie!AVS 2011 Všetky práva vyhradené