Úvod Čo je voda
z vodovodu?
Prečo piť vodu
z vodovodu?
Vieš že ... Súťaž
2009/2010
Stiahni si
do mobilu
Zaujímavé :) TV Spot Obrázky Chceš sa
niečo opýtať?
Klub priateľov
vody z vodovodu
Foto
SÚŤAŽ

Untitled Document
Súťaž ukončená

Víťazi súťaže Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu

Poradie podľa hlasovania detí:

1. počet hlasov: 2168
Meno: Andrej Procházka, Vek: 15, Názov školy: ZŠ Slovanská, Adresa školy: Hliny 1415/7, 017 01 Považská Bystrica, Mesto: Považská Bystrica, Trieda: 9. A, Počet žiakov: 28
 
2. Počet hlasov: 2016
Meno: Lívia Šunová, Vek: 8, Názov školy: Spojená škola Dominika Tatarku, Adresa školy: ZŠ, ulica Mládeže 2350/7, Mesto: 058 01 Poprad, Trieda: 2.ZA, Počet žiakov: 18
 
3. Počet hlasov: 392
Meno: Laura Zapalová, Vek: 13, Názov školy: ZŠ Podzáhradná, Adresa školy: ZŠ Podzáhradná 51, Mesto: Bratislava
Trieda: 7.B., Počet žiakov: 23
 
Žrebovanie z hlasujúcich:
1. Ján Selecký, ZŠ Badín, Banská Bystrica, 6.B
2. Vaneska Vacková, Novomeského novomeského, Trenčín, 3.B
3. Alexia Kolembusová, ZŠ ul. Pionierov 1, Rožňava, 6.D
 
Víťazi vybraní odbornou porotou:
1. Meno: Adam Balušeskul, Vek: 11, Názov školy: ZŠ Staničná, Adresa školy: Staničná 13, Mesto: Košice, Trieda: 5.B,
Počet žiakov: 24
 
2. Meno: Dominika Fiťmová, Vek: 10, Názov školy: ZŠ Námestie Mládeže Zvolen, Adresa školy: Námestie Mládeže 17,
Mesto: Zvolen, Trieda: 4.B, Počet žiakov: 22
 
3. Meno: Max Mravčák, Vek: 10, Názov školy: ŠPMNDaG, Adresa školy: Teplická 7, Mesto: Bratislava, Trieda: 4.D.,
Počet žiakov: 19


AVS 2011 Všetky práva vyhradené