Untitled Document

Tlačová správa

Asociácia vodárenských spoločností pripravila na máj - jún 2011 komunikačnú kampaň Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu. Cieľom celoplošnej mediálnej kampane je osloviť predovšetkým deti formou fotosúťaže s názvom Voda – môj priateľ a pripomenúť im, v prichádzajúcom letnom období, že práve voda z verejného vodovodu je ideálnym riešením pitného režimu.

Voda z vodovodu je plným právom vnímaná ako kvalitný nápoj, okrem iných úžitkov pre domácnosť. Ako produkt podlieha prísnym zákonným normám SR a EÚ, je pravidelne monitorovaný príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Odborníci ju dlhodobo odporúčajú na každodennú neobmedzenú konzumáciu, jej ideálne zloženie vplýva pozitívne na ľudský organizmus. Nápoj z vodovodu je jediná tekutina, po ktorú si nemusíme chodiť do obchodu, zákazníkov čaká priamo v ich domovoch, stačí otočiť “ kohútikom“. A to bez toho, aby sme zaťažili životné prostredie plastovými obalmi.

Samotná súťaž bude prebiehať od 25. mája do 22.júna 2011 na stránke www.pijemzdravuvodu.sk a je určená deťom základných škôl.

Úlohou súťažiacich je vytvoriť vlastnú fotografiu na námet Voda – môj priateľ a zaslať ju na uvedenú web stránku. Pre víťazov sú pripravené špičkové notebooky Toshiba Satellite a darčeky pre všetkých spolužiakov z triedy. Aby sa do súťaže zapojilo čo najviac detí, oceňovaná bude aktívna aj pasívna forma vstupu do súťaže. Tie isté notebooky a ceny môžu totiž získať aj deti, ktoré len hlasujú v ankete o najkrajšiu fotku, budú automaticky zaradené do žrebovania.

Bližšie informácie o súťaži sú zverejnené na web stránke www.pijemzdravuvodu.sk.


Tohtoročná komunikácia Asociácie je v prvom rade zameraná na deti, aj keď jej mediálna kampaň má ambíciu osloviť celé rodiny. Chce pripomenúť nápoj voda z vodovodu predovšetkým deťom základných škôl, ktoré neustále a denno-denne konzumujú nápoje s vysokým obsahom cukru, farbív a kofeínu, neprospievajúce ich zdraviu. Špeciálne v letnom období je správny pitný režim dôležitý pre každého z nás.

Asociácia vodárenských spoločností je presvedčená o potrebe informovať verejnosť o vhodnom pitnom režime, o vode z verejného vodovodu ako ideálnej možnosti. Pre širokú verejnosť má pripravenú web stránku www.pijemzdravuvodu.sks množstvom dôležitých informácií o vode, fámach, filtroch, kontrolách a legislatíve či názoroch odborníkov. AVS mediálne prezentovala už v predchádzajúcich rokoch fakty o kvalite vody, názory odborníkov na vodu z vodovodu: lekárov, hygienikov, špecialistov na vodárenstvo a je rozhodnutá v tomto úsilí pokračovať. Asociácia má zámer odkomunikovať vodu z vodovodu ako lacnú a vhodnú alternatívu pitného režimu, pretože túto komunikáciu považuje za mimoriadne prospešnú službu pre verejnosť a jej zdravie.AVS 2011 Všetky práva vyhradené