Untitled Document

Pitný režim
Správny pitný režim má pre náš organizmus mimoriadne dôležitý význam nielen s pribúdajúcimi, čoraz teplejšími dňami.

Denne človek stráca potením, močom, stolicou a dýchaním cca 3 litre vody z organizmu, ktorú treba doplniť. Toto je možné dosiahnuť správnym pitným režimom. Podľa informácií z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v Bratislave platia v letnom období najmä tieto zásady správneho pitného režimu:

• dospelý človek by mal vypiť denne aspoň 3 litre tekutín (samozrejme v prípade väčších strát tekutín potením treba adekvátne zvýšiť ich príjem, ale súčasne treba brať do úvahy prípadnú diagnózu osoby - ide najmä o kardiovaskulárne, obličkové, metabolické ochorenia).
• tekutiny dopĺňať najmä konzumáciou pitnej vody, ale uvedomiť si, že aj v iných potravinách sú tekutiny (ovocie, zelenina, polievky)
• vhodnejšie je piť priebežne menšie množstvá tekutín ako nárazovo veľké množstvo (nespoliehať sa na smäd!)
• nepiť veľmi studené nápoje
• obmedziť pitie kávy, ktorá má dehydratačný účinok, príp. ju konzumovať s nealkoholickým nápojom, aby sa strata tekutín spôsobená diuretickým účinkom kávy kompenzovala
• obmedziť pitie alkoholických nápojov
• pri nákupe minerálnych vôd vždy treba zohľadniť zdravotný stav!!!
• najmä u starších ľudí býva vekom potlačený pocit smädu, z čoho vyplýva, že starší ľudia musia cielene myslieť na dostatočný príjem tekutín.

Hygienické zásady
A ešte jedna zásada, na ktorú hygienici neustále upozorňujú: V období letných horúčav treba viac ako inokedy dbať pri príprave, skladovaní a manipulácii s potravinami a nápojmi na uplatňovanie hygienických zásad, dodržiavaním ktorých sa výrazne znižuje riziko kontaminácie mikroorganizmami. Osobitne dôležité je to v prípade tzv. epidemiologicky rizikových potravín, ako sú napríklad dojčenská a detská výživa, lahôdky, cukrárske výrobky, spomínaná zmrzlina a v neposlednom rade aj všetko to, čo pijeme. Nealko nápoje a stolové či minerálne vody v umelohmotných fľašiach, na ktoré svieti slnko, nie sú práve najzdravšie. Sú azda najtypickejším príkladom toho, ako sa v lete porušujú hygienické zásady skladovania a manipulácie s nápojmi.

Ako to je s minerálkami v pitnom režime
Podľa informácií z ÚVZ v Bratislave ani s minerálkami to nemôžeme preháňať. Úrad dáva do pozornosti, že ani prírodné minerálne vody nemožno konzumovať neobmedzene. Vzhľadom na svoje zloženie síce priaznivo pôsobia na ľudský organizmus, ale ako nápoj sú vhodné len v primeranom množstve. Minerálne vody sú podľa Potravinového kódexu SR z 15. marca 2004 upravujúceho problematiku prírodných minerálnych vôd, pramenitých vôd a balených pitných vôd, v podstate zriedenými roztokmi rozličných solí, stopových prvkov a plynov. Od pitnej vody sa odlišujú aj určitým množstvom voľného oxidu uhličitého. Minerálna voda môže obsahovať prirodzený oxid uhličitý, zvykne byť však aj oxidom uhličitým dodatočne obohatená, tzv. sýtená. „Oxid uhličitý zabraňuje rozmnožovaniu mikroorganizmov a môže priaznivo ovplyvniť chuť minerálnej vody a v malom množstve podporiť trávenie. Napriek tomu nie je konzumácia sýtenej minerálnej vody vo väčšom množstve vhodná. Je totiž kyslejšia, môže vyvolávať žalúdočné problémy, a to nielen u detí. Pri príprave stravy pre kojencov je potrebné kysličník uhličitý odstrániť varom,“ uvádza sa na internetových stránkach ÚVZ SR.

Nehovoriac už o kategórii liečivých minerálnych vôd, ktoré majú veľmi vysoký obsah niektorých minerálnych látok a stopových prvkov a sú vlastne liekom. „Hodia sa na občasnú, najlepšie lekárom indikovanú pitnú kúru počas kratšieho časového obdobia,“ prízvukujú odborníci z ÚVZ SR.

Naopak, v prospech dennej konzumácie pitnej vody z verejných vodovodov hovoria aj ďalšie skutočnosti - pri nákupe minerálnej vody si treba vždy starostlivo preštudovať jej zloženie a obsah minerálnych látok. Vody s vyššou mineralizáciou nie sú totiž vhodné na pravidelné pitie. Napríklad vody so zvýšeným obsahom fluóru (nad 1,5 mg/l) nemožno v žiadnom prípade podávať deťom. Podľa hygienikov z ÚVZ SR by sa „prírodné minerálne vody nemali konzumovať trvalo“, keďže „niektoré minerálne vody nie sú v závislosti od zloženia vhodné pre ľudí trpiacich určitým ochorením srdca, obehového systému, ľadvín“.

Stolové vody?
Argument o nadmernej minerálizácii vôd a ich zrejmej nevhodnosti na bežné používanie sa mnohí snažia „prekonať“ tým, že namiesto minerálok kupujú v obchodoch iné druhy balených vôd, ktoré sú vraj zdravšie. Potravinový kódex SR okrem minerálnych vôd definuje aj pramenité vody a balené pitné vody, ktoré majú nižšiu mineralizáciu ako prírodné minerálne vody, ale ani tie by sa nemali konzumovať trvalo a nikdy nie viac ako 2 litre za deň. Pre pitie čistej pitnej vody z vodovodu však neplatia nijaké obmedzenia!

A na záver...
Otvorená fľaša s minerálnou vodou by sa mala skladovať v chlade a temne a spotrebovať najneskôr do 3 - 4 dní. Oxid uhličitý zabraňuje rozmnožovaniu mikroorganizmov, takže sýtená voda všeobecne vydrží dlhšie ako "tichá", ktorú je potrebné skladovať v chladničke a čo najrýchlejšie vypiť. A čo sa týka pramenitých a balených stolových vôd, aj na ich prepravu, uskladňovanie a predaj kladú Zákon o potravinách a Potravinový kódex SR vysoké nároky. Nemali by byť vystavené slnku a teplu, lebo vzniká riziko kontaminácie výluhov z plastu. Slnečné žiarenie a vyššie teploty podporujú aj nadmerné množenie vo vode prirodzene prítomných baktérií. To môže viesť minimálne k nepriaznivým chuťovým zmenám, u citlivých osôb aj k nešpecifickým zdravotným problémom. Otvorená fľaša stolovej vody vydrží ešte menej než fľaša s minerálkou. Aj keď je v chladničke, mala by sa skonzumovať do dvoch dní.AVS 2011 Všetky práva vyhradené